Gesprekstraining

Gesprekstraining levert handvaten op om de regie te behouden en tot een constructief gesprek of samenwerking te komen. Of het nu gaat om sollicitatiegesprekken, een onderhandeling, leidinggeven of (ziekte)verzuimgesprekken

Het doel van gesprekstraining is inzage krijgen in het eigen gedrag en het gedrag van de ander. Maar ook: hoe ga je om met ‘lastige’ types, lastige gespreksonderwerpen, stiltes, emoties, weerstand, hiërarchie en dominantie? Wat zeg je wel, wat niet en op welke manier? Hoe bewaak je je eigen grenzen, hoe ga je om met je eigen emoties in een gesprek en wat kun je er zelf aan doen om na afloop van een gesprek tevreden te zijn?

Werkwijze

Gesprekstraining kan onderdeel uitmaken van een individueel coachings- of re-integratietraject of aangeboden worden als groepstraining. Neem voor meer informatie contact met mij op.