Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

In het najaar van 2001 ben ik gestart met de uitvoer van re-integratietrajecten in het kader van het 2e spoor. Dat was voor DJI (Dienst Justiele Inrichtingen) en de HEMA. Deze 2 organisaties wilden weten wat het betekent als ze 2 jaar lang verantwoordelijk zouden worden gesteld voor de begeleiding van een zieke werknemer.

In 2004 trad vervolgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) officieel in werking. Vanaf dat moment was het een feit: elke werkgever is 2 jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn of haar zieke werknemer. Als dat niet lukt bij de eigen werkgever (1e spoor) dan wellicht bij een andere werkgever (2e spoor).